https://www.incekalem.com/wp-content/uploads/2017/09/profolio-banner.jpg

Proje Bilgileri

Kurumsallaşmaya İlk Adım Projesi

Ülkemiz ekonomisine 3.000.000’u aşan sayıda KOBİ, üretim ve istihdam katkısı sağlamaktadır. Türkiye’nin küresel rekabet gücüne etki eden bu işletmelerin geliştirilmesi stratejik bir öneme sahiptir. Bu çerçevede başlatılan Kurumsallaşmaya İlk Adım Projesi (KİAP) özellikle KOBİ düzeyindeki şirketlerimizin, karlılık, rekabet, sürdürülebilirlik, kurumsallaşma ve büyüme gibi alanlarda daha sağlıklı bir şekilde gelişmesine yönelik modeller geliştirilmesi için İstanbul Ticaret Odası desteği ile İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.
Kurumsallaşmaya İlk Adım Projesi (KİAP) kapsamında, öncelikle şirketlerin mevcut durumlarını değerlendiren kapsamlı raporlardan sonra pilot şirketlerin faaliyet süreçlerinin geliştirilmesine yönelik olarak uygulama danışmanlığı çalışmaları aşamasına gelinmiştir. Bundan sonraki süreçte şirketlerde kurumsallaşma, yönetim, finans, iş geliştirme vb alanlarda sistem mimarisi geliştirme çalışmaları tamamlanacaktır.